gemeentebestuur (3 gevonden)

Dutch gemeentebestuur English municipal authorities

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - (ruim) alle overheidsorganen van de gemeente; (eng) het bestuur van een gemeente nl. de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) en de burgemeester.


onderdeel gemeente


Deel deze pagina met:      
Dutch gemeentebestuur English city council / municipal authorities

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - in ruime zin: ieder bevoegd orgaan van de gemeente;in enge zin: bestuur van een gemeente nl. de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de burgemeester.


Artikel 5 Gemw:

In deze wet wordt verstaan onder:
a. gemeentebestuur: ieder bevoegd orgaan van de gemeente;
b. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
c. college: college van burgemeester en wethouders.


Artikel 6 Gemw:

In elke gemeente is een raad, een college en een burgemeester.

Deel deze pagina met:      
Dutch gemeentebestuur English municipal authorities

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (algemeen) - (ruim) alle overheidsorganen van de gemeente; (eng) het bestuur van een gemeente nl. de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) en de burgemeester.


onderdeel gemeente


Deel deze pagina met: