gemeenschappelijk motorwaarborgfonds (1 gevonden)

    Deutsch gemeinsamer Kfz-Garantiefonds
    French fonds commun de garantie automobile
    Spanish fondo común de garantía del automóvil con arreglo al Derecho extranjero (Derecho belga)".
    Italian fondo comune di garanzia degli autoveicoli
    Polish wspólny fundusz gwarancyjny dla pojazdów mechanicznych

vreemd recht (Belgisch recht) - een in 1952 opgericht fonds dat tot doel heeft de schade te herstellen die door motorrijtuigen veroorzaakt werd in gevallen waarin er geen dekking is van die schade ondanks het bestaan van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de autosector.Deel deze pagina met: