gegenereerd (1 gevonden)

Dutch generering / genereren / gegenereerd English generating

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - verwekken, doen ontstaan. Bijv. vaststelling van waarderingsverschillen voor een activum is niets anders dan de aanpassing van de waarde van dit activum - en dus van het vermogen van de onderneming - aan de marktomstandigheden en niet de ~ van inkomen uit bedrijfsuitoefening. (B. Meganck)Deel deze pagina met: