gechanteerd (1 gevonden)

Dutch chantage / chanteren / gechanteerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - afdreiging; strafbaar feit waarbij onder bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim een slachtoffer wordt gedwongen geld af te geven. Max. straf: 3 jaar gevangenis of een boete van € 45.000,--.


Artikel 318 WvSr:

1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

Deel deze pagina met: