evocatie (2 gevonden)

Dutch evocatie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (mensenrechten) - het tegen hun wil onttrekken van personen aan de berechting door de gewone rechter en onderwerpen aan de jurisdictie van een andere instantie (Algra c.s.). In de grondwet staat dat niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.


Artikel 17 Gw:

Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

Deel deze pagina met:      
Dutch evocatierecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vreemd recht (Belgisch recht) - voor de grondwetsherziening, de staatsinrichting en de internationale verdragen heeft de Belgische Senaat gelijke wetgevende bevoegdheid met de (Belgische) Kamer. Voor alle materies die niet tot de exclusieve bevoegdheid van de Kamer behoren, kan de Senaat als bezinningskamer optreden. Daartoe beschikt de Senaat over het evocatierecht. Op verzoek van tenminste 15 senatoren kan de Senaat wetsontwerpen die in de Kamer zijn goedgekeurd, onderzoeken en eventueel amenderen. Over die door de Senaat voorgestelde wijzigingen heeft de Kamer echter het laatste woord. De bedoeling van het evocatierecht is de Senaat via een grondig onderzoek van de teksten de gelegenheid te geven de kwaliteit van de wetgeving te verbeteren. In de praktijk dreigt de evocatieprocedure te verzanden in een politiek steekspel waarbij de oppositie de regeringspolitiek probeert te dwarsbomen door de totstandkoming van de wetgeving te vertragen.Deel deze pagina met: