discretionaire bevoegdheid (1 gevonden)

Dutch discretionaire bevoegdheid / beoordelingsvrijheid / freies Ermessen English discretionary power

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - Duits: bevoegdheid die binnen bepaalde grenzen naar eigen inzicht kan worden uitgeoefend. Bijv. vaak (..) scheppen de regels een kader waarbinnen het bestuursorgaan de ruimte heeft om naar eigen inzicht, uiteraard met in achtneming van de toepasselijke voorschriften en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, te beslissen of een aanvraag moet worden afgewezen of ingewilligd. Deze bevoegdheid tot het invullen van de kaders van de wet is de op artikel 3:4 van het Vreemdelingenbesluit gebaseerde ~. (NAwijn, 2003)Deel deze pagina met: