dijkgraaf (1 gevonden)

Dutch dijkgraaf English dikereef

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - voorzitter van het bestuur van een waterschap. De term ~ wordt niet in de wet gebruikt, wel in Koninklijke Besluiten en ministeriƫle regelingen.


Artikel 40 wschw:

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een door het algemeen bestuur te bepalen aantal andere leden. De samenstelling van het dagelijks bestuur geschiedt zoveel mogelijk naar de wijze waarop de onderscheidene categorieën van belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
2. Bij reglement kan worden bepaald welk aantal leden het dagelijks bestuur ten minste en ten hoogste telt.

Deel deze pagina met: