democratie (4 gevonden)

Dutch democratie English democracy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - staatsvorm waarbij (letterlijk) het volk regeert, in de praktijk d.m.v. een volksvertegenwoordiging of parlement.


tegenstelling autocratie

tegenstelling dictatuur


Deel deze pagina met:      
Dutch democratiebeginsel English principle of democracy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - wil een rechtsstaat democratisch zijn, dan moet voldaan zijn aan de eisen van het ~. In enge zin: manier van besluitvorming waarbij alle betrokken burgers in de gelegenheid zijn aan het politieke debat mee te doen en in een stemming hun wil te uiten. In ruimere (moderne) zin: wijze van besluitvorming waarbij het volk vertegenwoordigers aanwijst die uit naam van hen regeren (zgn. representatieve democratie). Vertegenwoordiging en verantwoording zijn onderdelen van het ~; bij vertegenwoordiging is het uitgangspunt dat het volk zichzelf bestuurt d.m.v. haar vertegenwoordigers en bij verantwoording gaat het erom dat over macht en machtsuitoefening verantwoording moet worden afgelegd. (Van Klink)Deel deze pagina met:      
Dutch directe democratie English direct democracy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - ~ is een bestuursvorm waarbij burgers zelf direct wetsvoorstellen kunnen indienen en erover stemmen. Komt veelal voor in combinatie met de representatieve democratie. Vandaag bestaat er alleen in Zwitserland en Liechtenstein ~ op nationaal niveau. Op deelstatelijk niveau is dit ook het geval in de Verenigde Staten en Duitsland.Deel deze pagina met:      
Dutch parlementaire democratie English parliamentary democracy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - regeringsvorm waarbij de ministers en het kabinet aanblijven zolang ze van een meerderheid van de volksvertegenwoordiging (het parlement) het vertrouwen hebben. Bijv. de p~ is een relatief recente verworvenheid en de uitkomst van een lang politiek emancipatieproces. (bron: dr R. van Raak)Deel deze pagina met: