declaratie (2 gevonden)

Dutch declaratie English (statement of) expenses

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (advocatuur) - factuur van de advocaat meestal opgebouwd uit honorarium, het bedrag dat de advocaat in rekening brengt als beloning voor zijn werkzaamheden, 'verschotten' en btw. Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven als griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten. Als onderdeel van het honorarium gelden ook kosten voor overhead(personeelskosten) alsmede overige onkosten (zoals porti, telefoon, telefax en fotokopie├źn). De advocatuur kent geen vaste tarieven. De Nederlandse Orde van Advocaten beveelt de advocaten nadrukkelijk aan van te voren met de cli├źnt over de te hanteren declareermethode afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen. (bron: NOvA)


9 wtsz.
Deel deze pagina met:      
Dutch declaratie English declaration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - aangifte van goederen aan tol- of douanekantoor.Deel deze pagina met: