dading (2 gevonden)

Dutch vaststellingsovereenkomst / dading English settlement agreement / settlement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - bijzondere overeenkomst waarbij partijen zich met het oog op de be├źndiging of voork├│ming van hun geschil, binden aan een aantal afspraken. ~ is vaak de formalisering van een bereikte schikking.


nadere verklaring akte van compromis

nadere verklaring akte van compromis

Artikel 900 Boek 7 BW:

1. Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.
2. De vaststelling kan tot stand komen krachtens een beslissing van partijen gezamenlijk of krachtens een aan één van hen of aan een derde opgedragen beslissing.
3. Een bewijsovereenkomst staat met een vaststellingsovereenkomst gelijk voor zover zij een uitsluiting van tegenbewijs meebrengt.
4. Deze titel is niet van toepassing op de overeenkomst van arbitrage.

Deel deze pagina met:      
Dutch vaststellingsovereenkomst / dading English settlement agreement / settlement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - contract tussen slachtoffer en dader met de bedoeling om de schade te regelen.


nadere verklaring akte van compromis

nadere verklaring akte van compromis

Artikel 900 Boek 7 BW:

1. Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.
2. De vaststelling kan tot stand komen krachtens een beslissing van partijen gezamenlijk of krachtens een aan één van hen of aan een derde opgedragen beslissing.
3. Een bewijsovereenkomst staat met een vaststellingsovereenkomst gelijk voor zover zij een uitsluiting van tegenbewijs meebrengt.
4. Deze titel is niet van toepassing op de overeenkomst van arbitrage.

Deel deze pagina met: