convenant (5 gevonden)

Dutch convenant English marriage settlement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (echtscheidingsrecht) - overeenkomst tussen gehuwden waarin de gevolgen van hun echtscheiding worden geregeld.


onderdeel echtscheidingsconvenant


Deel deze pagina met:      
Dutch convenant English agreement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - schriftelijk stuk waarin afspraken tussen staten zijn neergelegd.


onderdeel echtscheidingsconvenant


Deel deze pagina met:      
Dutch convenant English agreement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - meerzijdige rechtshandeling of overeenkomst tussen overheidsinstellingen.Deel deze pagina met:      
Dutch echtscheidingsconvenant English divorce agreement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (echtscheidingsrecht) - overeenkomst tussen echtgenoten die van elkaar wensen te scheiden en die bij voorbaat de financiƫle gevolgen van die echtscheiding en omgangsregeling wensen te regelen.


nadere verklaring huwelijkse voorwaarden

nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract

onderdeel omgangsregeling

hierarchische verhouding hoger echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 158 Boek 1 BW:

Vóór of na de beschikking tot echtscheiding kunnen de echtgenoten bij overeenkomst bepalen of, en zo ja tot welk bedrag, na de echtscheiding de één tegenover de ander tot een uitkering tot diens levensonderhoud zal zijn gehouden. Indien in de overeenkomst geen termijn is opgenomen, is artikel 157, vierde tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing.


Artikel 159a Boek 1 BW:

Een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 158 en 159 van dit boek staat niet in de weg aan verhaal op grond van artikel 93 van de Algemene bijstandswet en laat de vaststelling van het te verhalen bedrag onverlet.

Deel deze pagina met:      
Dutch milieuconvenanten English environmental agreements

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (milieurecht) - overeenkomst tussen de overheid en de betreffende sector betreffende een bepaald milieuprobleem. Bijv. Convenant met de Samenwerkende Electriciteitsproducenten SEP over verzurende emissies (1994), Convenant met raffinaderijen en Bestuursconvenant Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G 1993).Deel deze pagina met: