concursus idealis (1 gevonden)

Dutch eendaadse samenloop / concursus idealis English two or more offences arising from the same act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - gedraging die in meer dan één strafbepaling valt. Bijv. ter terechtzitting heeft de raadsvrouw aangevoerd dat de te last gelegde feiten -indien bewezen - ~ opleveren, in welk geval slechts de zwaarste straf kan worden opgelegd. De rechtbank kan haar hierin niet volgen en is van oordeel dat in er in casu sprake is van meerdaadse samenloop. (cit. Rb Den Haag d.d. 5 april 2004 LJN AO7030)


tegenstelling meerdaadse samenloop / concursus realis

Artikel 55 WvSr:

1. Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.
2. Indien voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een bijzondere strafbepaling bestaat, komt deze alleen in aanmerking.

Deel deze pagina met: