commune strafrecht (1 gevonden)

Dutch commune strafrecht / commuun strafrecht (oneigen.) English general criminal law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - geheel van strafbare feiten zoals omschreven in boek 2 (misdrijven) en boek 3 (overtredingen) van het Wetboek van Strafrecht; staat tegenover de strafbepalingen in bijzondere wetten als de Wegenverkeerswet of de Wet op de Economische Delicten.


onderdeel misdrijf

onderdeel overtreding / (mv.) overtredingen / overtreden


Deel deze pagina met: