bezit (15 of meer gevonden)

Dutch bedrijfsmedebezit English co-partnership

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - onder bepaalde voorwaarden worden aan werknemers aandelen in het kapitaal van de onderneming toegekend die een normaal dividend geven. Deze aandelen geven medezeggenschap wegens het eraan verbonden stemrecht.Deel deze pagina met:      
Dutch bezit / bezitten / bezat English possession

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - het houden van een goed voor zichzelf.


hierarchische verhouding hoger eigendom

nadere verklaring revindicatie / revindiceren / gerevindiceerd

107 Boek 3 BW.

118 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezitactie English act of possession

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - rechtsvordering die de bezitter van een zaak kan instellen bij verlies of andere aantasting van bezit.


125 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezitloos pandrecht English non-possessory pledge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft. ~ komt tot stand door een authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte.


nadere verklaring pand

nadere verklaring vuistpand

nadere verklaring bezit / bezitten / bezat

237 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Besitzaktion / Aktion zur Bestätigung im Besitz
    French action en possession / action en confirmation de possession
    Spanish acción posesoria / acción de confirmación en posesión
    Italian azione di possesso / azione di conferma in possesso
    Polish czynność posiadania / czynność o potwierdzenie posiadania

goederenrecht (vermogensrecht) - iedere rechtsvordering die de bezitter van een zaak kan instellen tot handhaving of herstel in het bezit tegen degene die hem in zijn bezit stoort, ook tegen de eigenaar.Deel deze pagina met:      
Dutch bezitsoverdracht / overdracht bezit / bezit overdragen English transfer of possession / ownership transfer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - de persoon die een goed bezit, draagt dat bezit over door de feitelijke macht daarover aan de verkrijger te verschaffen. Bijv. de winkelier overhandigt het zojuist gekochte boek aan de koper.


114 Boek 3 BW.

83 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezitsoverdracht door korte hand English direct ownership transfer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - Voor bezitsoverdracht is een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling voldoende, onder meer in het geval dat de verkrijger houder van de zaak voor de vervreemder was. In een dergelijk geval spreekt men van ~.


115 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezitsoverdracht door lange hand English indirect ownership transfer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - Voor bezitsoverdracht is een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling voldoende, onder meer in het geval dat een derde voor de vervreemder de zaak hield, en haar na de overdracht voor de ontvanger houdt. In dat geval gaat het bezit niet over voordat de derde de overdracht heeft erkend, dan wel de vervreemder of de verkrijger de overdracht aan hem heeft medegedeeld. In een dergelijk geval spreekt men van ~.


115 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezitsverlies English loss of possession

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - het bezit van een zaak kwijtraken, doordat een ander die zaak in bezit verkrijgt.


117 Boek 3 BW.

Artikel 19 Boek 5 BW:

1. De eigenaar van tamme dieren verliest daarvan de eigendom, wanneer zij, nadat zij uit zijn macht zijn gekomen, zijn verwilderd.
2. De eigenaar van andere dieren verliest daarvan de eigendom, wanneer zij de vrijheid verkrijgen en de eigenaar niet terstond beproeft ze weder te vangen of zijn pogingen daartoe staakt.

Deel deze pagina met:      
Dutch bezitsverschaffing / bezit verschaffen / bezit verschaft English traditio

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - overdracht van bezit door een ander persoon in staat te stellen de macht over dat bezit uit te oefenen.


nadere verklaring bezitsverlies

114 Boek 3 BW.

115 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezitter te goeder trouw English possessor in good faith

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - persoon die zich als rechthebbende op een zaak beschouwt en zich ook redelijkerwijs als zodanig mag beschouwen.


nadere verklaring bezit / bezitten / bezat

tegenstelling heling / heler / helen / geheeld

nadere verklaring aanvullende werking van goede trouw

hierarchische verhouding hoger eigenaar / eigenaresse

118 Boek 3 BW.

86 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch middellijk bezit

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - een persoon bezit een zaak d.m.v. een ander die die zaak voor hem houdt.


nadere verklaring houder / detentor

nadere verklaring onmiddellijk bezit

107 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch occupatie / occuperen / geoccupeerd / inbezitneming / in bezit nemen / in bezit genomen English occupation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - het in bezit nemen van een roerende zaak die aan niemand toebehoort en daardoor eigenaar van die zaak worden.


nadere verklaring bezit / bezitten / bezat

nadere verklaring houderschap / detentie

onderdeel res nullius

Artikel 4 Boek 5 BW:

Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.


113 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch onmiddellijk bezit English de facto possession

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - een persoon bezit een zaak door het feitelijk in zijn macht te hebben, dus zonder dat een ander het voor hem houdt.


nadere verklaring middellijk bezit

tegenstelling houder / detentor

107 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch Vereniging voor Effectenbezitters (VEB)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - belangenvereniging voor actieve beleggers. Deze club geeft onder andere een eigen blad onder de naam 'Effect' uit.Deel deze pagina met:      
...