berging (2 gevonden)

Dutch aardberging / specieberging / aardhaling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - recht van beheerders van waterstaatswerken om uit priv├ęgrond aarde te halen ten behoeve van dijkaanleg of dijkherstel, tegen een bepaalde vergoeding (schaftgeld).


nadere verklaring dijkgraaf

onderdeel indijking / indijken / ingedijkt

niet gelijk aan eigendomsverkrijging


Deel deze pagina met:      
Dutch berging / bergen / geborgen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (maritiem recht) - uit de zee ophalen of takelen van gezonken zaken; wegslepen aan de zeekust van driftige of aangespoelde zaken.Deel deze pagina met: