beëdigde verklaring (1 gevonden)

Dutch beëdigde verklaring English affidavit / declaration on oath

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - verklaring van getuigen of deskundigen die de eed of belofte hebben afgelegd. Uitgangspunt is dat de getuigen in het gerechtelijk vooronderzoek niet beëdigd worden. Getuigen worden wel beëdigd als duidelijk is dat hij niet op de zitting kan verschijnen, bijv. wegens ziekte.


onderdeel eed

onderdeel belofte

Artikel 215 WvSr:

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 208 tot en met 210 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.


216 Sr.
Deel deze pagina met: