baldadigheid (1 gevonden)

Dutch baldadigheid / straatschenderij English wantonness / street offense

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - overtreding door zich in het openbaar tegen personen of goederen zodanig ruw en onbezonnen te gedragen dat daardoor nadeel kan ontstaan.


nadere verklaring overtreding / (mv.) overtredingen / overtreden

Artikel 424 WvSr:

1. Hij die op of aan de openbare weg of op enige voor het publiek toegankelijke plaats tegen personen of goederen enige baldadigheid pleegt waardoor gevaar of nadeel kan worden teweeggebracht, wordt, als schuldig aan straatschenderij, gestraft met geldboete van de eerste categorie.
2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste drie dagen of geldboete van de eerste categorie worden opgelegd.

Deel deze pagina met: