administratieve rechtspraak (3 gevonden)

Dutch administratieve rechtspraak English administrative justice

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - rechtspraak door onafhankelijke rechters m.b.t. geschillen over besluiten van overheidsorganen; rechtspraak in bestuurszaken niet behorende tot de competentie van de gewone rechterlijke macht. De geschillen kunnen zich zowel tussen burgers en bestuursorganen als tussen bestuursorganen onderling afspelen. Bijv. belastingkamer Gerechtshof, College van beroep voor het bedrijfsleven.


tegenstelling burgerlijke rechtspraak

tegenstelling administratief beroep

1:4 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch administratieve rechtspraak in belastingzaken

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - De belastingplichtige die niet akkoord gaat met de beschikking van een inspecteur van belastingen op zijn bezwaarschrift tegen de aanslag, kan een beslissing uitlokken van deze belastingkamer.Deel deze pagina met:      
Dutch beroepsgronden administratieve rechtspraak

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - de beschikking is in strijdt met een algemeen verbindend voorschrift; het administratieve orgaan heeft bij het geven van de beschikking zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruikt dan het doeleinde waartoe die bevoegdheid is gegeven (d├ętournement de pouvoir); het administratieve orgaan heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot de beschikking kunnen komen (marginale toetsing mogelijk); het administratieve orgaan heeft beschikt in strijd met een beginsel van behoorlijk bestuur.Deel deze pagina met: