ad informandum gevoegd (1 gevonden)

Dutch ad informandum gevoegde feiten / voeging ad informandum / voegen ad informandum / ad informandum gevoegd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - het zonder tenlastelegging voegen, door het openbaar ministerie, van een strafzaak bij een andere zaak die aan de rechter wordt voorgelegd, met het doel de rechter bij de bepaling van de strafmaat rekening te laten houden met de gevoegde zaak. Deze zaak wordt dan uitsluitend ter informatie (ad informandum) toegevoegd en wordt de verdachte dus niet officieel ten laste gelegd.


nadere verklaring voeging ter berechting / voegen ter berechting / gevoegd ter berechting

nadere verklaring voeging en tussenkomst / voegen en tussenkomen / gevoegd en tussengekomen / interventie / interveniëren / geïntervenieerd

tegenstelling voeging ter zitting / voegen ter zitting / gevoegd ter zitting

tegenstelling tenlastelegging / telastelegging / ten laste leggen / ten laste gelegd

Artikel 259 WvSv:

Strafbare feiten welke op dezelfde terechtzitting worden aangebracht en waartusschen verband bestaat of welke door denzelfden persoon zijn begaan, worden gevoegd aan de kennisneming van de rechtbank onderworpen, indien dit in het belang van het onderzoek is.

Deel deze pagina met: