Melk en water-arrest (1 gevonden)

Dutch Melk en water-arrest

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - HR 14-02-1916, NJ 1916, 681: schulduitsluitingsgronden bij afwezigheid van alle schuld, AVAS, de feitelijke dader is niet aansprakelijk wegens onwetendheid. (bron: Enschedé)


nadere verklaring AVAS

Artikel 47 WvSr:

1. Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;
2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.
2. Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen.

Deel deze pagina met: