Familiapress-arrest (1 gevonden)

Dutch Familiapress-arrest

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - HvJEG 26-06-1997, Jur 1997, I-3689: zaak waarin het Hof van Justitie bepaalde dat een wettelijke regeling van een lidstaat die een beperking van het vrije verkeer van goederen tot gevolg heeft toelaatbaar kan zijn als de pluriformiteit van de pers daarmee gediend is.


Artikel 28 EG-verdrag:

Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden.

Deel deze pagina met: