Aklagaren/Franzén-arrest (HvJEG 23-10-1997, Jur 1997, I-5909) (1 gevonden)

Dutch Aklagaren/Franzén-arrest (HvJEG 23-10-1997, Jur 1997, I-5909)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (mededingingsrecht) - Het EG-Verdrag verzet zich tegen nationale bepalingen, zoals die van de Zweedse wetgeving, die de invoer van alcoholhoudende dranken voorbehouden aan houders van een productie- of groothandelsvergunning. Immers, de bepalingen van de Zweedse wetgeving vormen een belemmering voor het handelsverkeer tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap, omdat de daardoor veroorzaakte extra kosten enkel op ingevoerde alcoholhoudende dranken drukken en niet op Zweedse dranken. Een dergelijke belemmering kan niet op grond van bescherming van de volksgezondheid worden gerechtvaardigd, omdat dat doel volgens het Hof kan worden bereikt met maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder belemmeren.


onderdeel proportoinaliteitseis


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Deel deze pagina met: