A.C. 't Hart (1 gevonden)

Dutch A.C. 't Hart

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - ~ was hoogleraar strafrecht en strafvordering aan de Rijksuniversiteit Leiden tussen 1985-2001. ~ heeft een rol gespeeld bij de bepalingen omtrent bevoegdheidstoedeling en begrenzing; het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging. De ambivalentie van het strafrecht is volgens ~ enerzijds de legitimatie van de overheid op een bepaalde, vaak voor de betrokkenen bezwarende wijze op te treden en anderzijds worden tegelijk grenzen aangegeven waar de hanteerders van betreffende bevoegdheid zich aan moeten houden. (bron: Corstens).


nadere verklaring dogmatische rechtswetenschap

nadere verklaring materieel strafrecht

nadere verklaring formeel strafrecht / strafprocesrecht

nadere verklaring legitimatie


Deel deze pagina met: